06/12/2018 16:03
Xem với cỡ chữ

Tổ chức đấu thầu TPCP bảo lãnh do NHPT phát hành

Ngày 05/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.

Cụ thể, đợt đấu thầu trái phiếu lần này được tổ chức vào ngày 11/12/2018, ngày phát hành trái phiếu là 12/12/2018, tổng khối lượng gọi thầu là 10.000 tỷ đồng với 05 loại kỳ hạn là 03 năm, 05 năm, 07 năm, 10 năm và 15 năm. Mỗi loại kỳ hạn có khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu trong khung lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: đấu thầu đơn giá.
Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn, thấp hơn mệnh giá; được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày thanh toán là ngày đáo hạn đối với từng kỳ hạn trái phiếu phát hành. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn; tiền lãi trả sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành; lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc./.

HN

Tìm theo ngày :