20/11/2018 16:10
Xem với cỡ chữ

VDB tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn các ngân hàng xuất nhập khẩu châu Á (AEBF) lần thứ 24

Từ ngày 14 đến 16/11/2018, Đoàn công tác của VDB do Q.Tổng Giám đốc Đào Quang Trường làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn các Ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Á (AEBF) lần thứ 24 tại Phukhet, Thái Lan, do Ngân hàng xuất nhâp khẩu Thái Lan đăng cai.

Chủ đề Hội nghị lần này là: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0”. Đại diện thường trực các tổ chức thành viên của AEBF đã có bài phát biểu về tầm nhìn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Nội dung các bài phát biểu xoay quanh các vấn đề quan tâm chung như  cách mạng 4.0 tạo ra các cơ hội và thách thức gì đối với các cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECAs) và sự phát triển của quốc gia; Về mặt chiều sâu Cách mạng 4.0 tác động tới các ngành nghề mục tiêu và sản phẩm tài chính như thế nào; Và sự phát triển trong hợp tác của các ECAs trong bối cảnh hiện nay.
Q.Tổng Giám đốc VDB, Đào Quang Trường đã có bài phát biểu về “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các quốc gia và tổ chức tín dụng xuất khẩu”. Theo đó, đưa ra quan điểm về những tác động tới hoạt động của cách mạng 4.0 tới các cách thức hoạt động của các ngân hàng nói chung và các EACs nói riêng; đồng thời nhấn mạnh: để theo kịp xu hướng phát triển, một trong những yếu tố quan trọng nhất hiện nay là phải nhấn mạnh vào yếu tố con người, sự thay đổi tầm nhìn, phương hướng hoạt động cũng như sự đầu tư một cách có trọng điểm vào công nghệ ngân hàng.
Bên lề Hội nghị, đoàn VDB đã có buổi làm việc song phương với các đơn vị nước chủ nhà và các tổ chức thành viên của AEBF như ADB (ngân hàng phát triển châu Á), JBIC (ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật bản), EFIC (cơ quan hỗ trợ xuất khẩu Úc), Thai EXIM (ngân hàng xuất nhập khẩu Thái Lan) và một số quỹ, tổ chức có mối quan tâm tới Việt Nam.
Nội dung của các buổi làm việc tập trung vào việc trao đổi thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Theo ông Đào Quang Trường, Việt Nam là một thị trường mới nổi có tốc độ phát triển nhanh, là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài. Là một tổ chức tín dụng thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Chính phủ, được Chính phủ bảo lãnh khả năng thanh toán và cũng là tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế trong việc tài trợ các dự án lớn, chắc chắn là đối tác tin cậy và giàu tiềm năng trong việc triển khai các dự án mới tại Việt Nam trong tương lai.

Ban Hợp tác quốc tế
 

Tìm theo ngày :