19/11/2018 15:32
Xem với cỡ chữ

NHNN xây dựng quy định các giới hạn an toàn trong hoạt động của VDB

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Tại dự thảo Thông tư này, NHNN quy định VDB phải thường xuyên duy trì các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, bao gồm: giới hạn cấp tín dụng, tỷ lệ dự trữ thanh khoản và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động.
Theo đó, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của VDB (bao gồm cả tín dụng đầu tư của Nhà nước) tính trên vốn tự có của VDB không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Đối với tỷ lệ dự trữ thanh khoản và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động, VDB phải thực hiện theo lộ trình hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết năm 2019, VDB phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu 2% và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động là 95%. Còn kể từ ngày 01/01/2020, các tỷ lệ này phải được điều chỉnh về mức lần lượt là 5% và 90%.
Dự thảo Thông tư cũng quy định VDB phải ban hành Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay và Quy định về quản lý thanh khoản, đồng thời phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tính toán, quản lý, giám sát các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động, báo cáo thống kê theo yêu cầu của NHNN.
Việc xây dựng và ban hành Thông tư nói trên được NHNN thực hiện theo quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính đối với VDB.
Thông tư này sau khi được ban hành sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước giám sát hoạt động của VDB và đưa hoạt động của ngân hàng này tiến gần tới thông lệ chung của các tổ chức tín dụng theo định hướng đã đặt ra tại Chiến lược phát triển VDB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013./.

Ban CSPT

Tìm theo ngày :