19/11/2018 11:19
Xem với cỡ chữ

Ủy ban Quản lý vốn hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty

Ngày 15/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban.

Đây là lễ ký kết thứ 5 giữa Ủy ban với các Bộ, sau các lễ ký kết với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng là lễ ký kết cuối cùng của để hoàn tất quá trình tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, 5 doanh nghiệp được bàn giao cho Uỷ ban gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Các doanh nghiệp này hiện có số vốn khoảng 50.000 tỷ đồng (trong đó, riêng Tập đoàn Cao su Việt Nam có số vốn khoảng 40.000 tỷ đồng); sở hữu gần 500.000 ha đất nông lâm nghiệp.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi tiếp nhận 5 doanh nghiệp, Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, các cơ quan liên quan để chỉ đạo các doanh nghiệp này thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với việc tiếp nhận 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Vũ, theo chinhphu.vn

Tìm theo ngày :